Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
00035/2023/CSSHARDarovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 Občianského zákonníka21.12.2023 13:55:49
00034/2023/CSSHARZmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva19.12.2023 07:34:47
00033/2023/CSSHARZmluva o dodávke potravín č. 6/202318.12.2023 14:07:24
00032/2023/CSSHARZmluva o dodávke potravín č. 5/202313.12.2023 10:41:29
00031/2023/CSSHARDohoda o preddavkových platbách na rok 202413.12.2023 10:39:47
00030/2023/CSSHARDarovacia zmluva podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov12.12.2023 10:03:21
00029/2023/CSSHARDarovacia zmluva podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov12.12.2023 09:59:16
00028/2023/CSSHARZmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná23.11.2023 15:21:18
00027/2023/CSSHARZmluva o dodávke potravín č. 4/202322.11.2023 10:54:59
00026/2023/CSSHARDarovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka15.11.2023 13:44:49
00025/2023/CSSHARDarovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka15.11.2023 13:44:43
00024/2023/CSSHARDarovacia zmluva uzatvorená v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka15.11.2023 13:44:31
00023/2023/CSSHARZmluva o zabezpečovaní úloh civilnej ochrany uzavretá podľa § 54 Občianskeho zákonníka13.11.2023 12:38:08
00022/2023/CSSHARZmluva o dodávke potravín č. 3/202319.10.2023 08:36:59
00021/2023/CSSHARZmluva o dodávke potravín č. 2/202318.10.2023 07:57:00
00020/2023/CSSHARDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie - kurz ISR č. 05092023ZA12.10.2023 08:04:36
00019/2023/CSSHARZmluva o poskytnutí dotácie12.10.2023 07:15:49
00018/2023/CSSHARDodatok č. 10 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia09.10.2023 13:17:22
00017/2023/CSSHARZmluva o dodávke potravín č. 1/202323.08.2023 08:00:26
00016/2023/CSSHAROdberový diagram nadodávku a odber tepla 07.07.2023 08:14:53
00015/2023/CSSHARDodatok k Zmluve o dodávke potravín č. 1/202222.06.2023 08:21:40
00014/2023/CSSHARZmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NM23_13319.06.2023 09:28:29
00013/2023/CSSHARRekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.4.202313.04.2023 07:11:14
00012/2023/CSSHARDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č OK3103023ZA12.04.2023 10:12:35
00011/2023/CSSHAR Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72168693 od 1.4.202315.03.2023 13:55:15
00010/2023/CSSHARDohoda o platbách za odobratú elektrinu - Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72182151, č. 72182181, č. 7218219 od 1.4.202315.03.2023 13:53:40
00009/2023/CSSHARZmluva o kontrole a servisnej činnosti 27.02.2023 12:58:07
00008/2023/CSSHARRekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu15.02.2023 12:31:24
00007/2023/CSSHARDAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 628 Občianského zákonníka 06.02.2023 13:52:22
00006/2023/CSSHAROznámenie o výške platieb za opakované dodávky30.01.2023 11:29:03
00005/2023/CSSHARZMLUVA o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ust. § Obchodného zákonníka v platnom znení30.01.2023 10:02:15
00004/2023/CSSHARDohoda o platbách za odobratú elektrinu - Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 7216869318.01.2023 10:19:25
00003/2023/CSSHARDohoda o platbách za odobratú elektrinu - Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72182151, č. 72182181, č. 721821918.01.2023 10:19:23
00002/2023/CSSHARDodatok č. 4 k ZMLUVE O ODBORNEJ A TECHNOLOGICKEJ POMOCI o VÝKON FUNKCIE ZODPOVEDNEJ OSOBY13.01.2023 09:16:53
00001/2023/CSSHAROznámenie o cenách platných na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.202310.01.2023 09:15:08