Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA

Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045/22 v Žiline poskytuje sociálne služby prijímateľom v dôchodkovom veku, občanom s telesným, duševným, zmyslovým alebo kombinovaným postihnutím, alebo občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z iných dôvodov. 
 
  Budova sa nachádza v centre mesta, v tesnej blízkosti pešej a obchodnej zóny. Vstup do budovy, všetkých obytných miestností i do záhrady je bezbariérový. Areál je oplotený, v záhrade je drevený altánok a kaplnka, ktoré slúžia na príjemné posedenie.
 
  Kapacita zariadenia je 61 miest, z nich je  51 určených pre ženy a 10 pre mužov. 6 miest je určených pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 25 v domove sociálnych služieb a 30 miest v špecializovanom zariadení. Sociálne služby sú poskytované formou  celoročného pobytu. Poskytujeme tiež podpornú sociálnu službu v jedálni zariadenia, v rámci ktorej sa môžu stravovať v jedálni zariadenia aj cudzí stravníci. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách. Miestnosti situované na južnej strane budovy majú aj balkóny.
 
V zariadení je ambulancia, kde ordinuje všeobecný lekár 2 krát do mesiaca, každý druhý týždeň, telefonické konzultácie prípadne návštevy v prípade zhoršenia zdravotného stavu pacienta so všeobecnou lekárkou podľa dohody individuálne,  ordinácia lekárov psychiatrička, ortopéd a kožná lekárka 1x mesačne, prípadne podľa potreby po dohode s lekárom.
Prijímatelia sociálnej služby majú pre realizáciu osobných záujmových činností k dispozícii  spoločenskú miestnosť s knižnicou, na každom oddelení je menšia spoločenská miestnosť s televízorom. Na prízemí zariadenia sa nachádza kaplnka, kde sa v nedeľu a vo sviatky slúžia sv. omše. 
 
 

Dokumenty zariadenia

 

Voľné pracovné miesta

Momentálne nemáme žiadne voľné miesta