Kontakty

Harmónia - ZpS, DSS a útulok 
Republiky 22 
010 01 Žilina

Adresár mien a telefónne čísla ZpS, DSS a útulku: 
Riaditeľka:    Mgr. Katarína Veselovská
Tel: 041/562 49 43, 0905 585 406
E-mail riaditeľňa:  ddzarep.veselovska@vuczilina.sk

Hlavná sestra: Mgr. Renáta Samcová
Tel: 
041/562 37 63, 0904 502 022
E-mail:  ambulanciadss@centrum.sk

Ústredňa, sociálne pracovníčky
Mgr. Jana Ďuranová
Mgr. Lenka Vrtílková
Tel: 041/ 562 21 27, 0905 696 615
E-mail soc. oddelenie: ddzarep.socialne@vuczilina.sk

Ekonomické oddelenie:  041/562 21 27
Ekonómka: Ing. Mgr. Silvia Grinčová
E-mail ekonómka: ddzarep.grincova@vuczilina.sk

Účtovníčka: p. Zuzana Šeligová
E-mail účtovníčka: ddzarep@vuczilina.sk

Personálno-mzdová pracovníčka:  p. Slávka Širancová
Tel: 041/562 21 27
E- mail PaM:  ddzarep.sirancova@vuczilina.sk

Stravovacia prevádzka: p. Alžbeta Ondrušová
Tel: 
041/562 21 27
E-mail:  ddzarep.ondrusova@vuczilina.sk

Útulok
Ul. Hviezdoslavova 56
010 01 Žilina

Vedúci zariadenia:  Mgr. Pavol Chrastina
Tel: 
041/ 764 52 93, 0918 638 159

Ústredňa, sociálne pracovníčky:
Mgr. Blanka Ondreášová
Mgr. Slávka Kurtová
Tel: 041/ 764 52 92

Spoločný e-mail:  dd.dss.utulok@stonline.sk