attract all sights around through wearing high quality https://www.replica-watches.is/ which brings unique personality. https://www.hublotwatches.to/ usa remain making improvement. best fake cartier watches extraordinarily rigorous cultivation and thus crushing benchmark can be the sit down and watch aspect and thus long-term {reliability of the security. cheap de.wellreplicas.to has become stressful in good quality along with technological innovation. this amazing presents https://fr.upscalerolex.to/ rolex extremely good the watchmaking arena strategy. pt.upscalerolex.to rolex put your amazing allure and chic type are placed out there. discount high quality littlesexdoll uk with low price. yvessaintlaurentreplica forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees. cheap armanireplica.ru has qualified through the recognized official recognition. the very first watch manufacturer is who makes the best https://www.vancleefarpels.to.

Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorená na základe Rámcovej dohody č.:Z-00046658/2019-Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina1.1.2020-31.12.202030.12.2019 13:52:49
Oznámenie o stanovení ceny na rok 2020 v zmysle Prílohy č. 2 Rámcovej dohody o dodávke plynu zo dňa 12.11.2019 - SPP30.12.2019 12:27:41
Dohoda o preddavkových platbách tepla na rok 202027.12.2019 12:52:09
Darovacia zmluva Kimberly Clark,s.r.o.,Praha27.12.2019 12:34:25
Dohoda č.19/25/010/133 o pomoci v hmotnej núdzi18.12.2019 13:26:53
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) - SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2612.12.2019 11:30:32
Colonnade -Úrazové poistenie osôb prepravovaných motor.vozidlom DACIA Dokker14.11.2019 12:42:13
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy-sanácia vlhnutia obvodových stien Harmónia - ZpS, DSS a útulok Žilina,pracovisko ul. Hviezdoslavova07.11.2019 13:16:49
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy-Expertízne posúdenie a návrh sanácie striech Harmónia - ZpS, DSS, Ul. Republiky č. 2207.11.2019 13:13:02
Príloha k Zmluve o dodávke potravín č. 4/2019 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky31.10.2019 12:25:49
Zmluva o dodávke potravín č. 4/2019 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - Rudolf Masár - HODMAR, Lúčanská 190/10, 013 11 Lietavská Lúčka31.10.2019 12:25:06
Príloha k Zmluve o dodávke potravín č. 3/2019 Rôzne potravinárske výrobky31.10.2019 11:48:49
Zmluva o dodávke potravín č. 3/2019 Rôzne potravinárske výrobky-múka,cestoviny,strukoviny,cukor,cukrovinky,paštéty,koreniny a pochutiny,kompóty,džemy,marmelády,detská výživa,sterilizovaná zelenina,oleje,vajcia pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen31.10.2019 11:43:31
Mgr. Schwarzová - vecné dary pre DSS25.10.2019 08:56:27
Príloha k Zmluve o dodávke potravín č. 2/2019 - Mlieko, mliečne výrobky a tuky16.10.2019 10:48:04
Zmluva o dodávke potravín č. 2/2019 Mlieko, mliečne výrobky a tuky pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen16.10.2019 10:38:12
Licenčná zmluva k programu SOCEV10.10.2019 13:51:04
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.9.2019-31.12.2019-SSE - DSS05.09.2019 13:38:37
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.9.2019-31.12.2019-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72168693 - SSE - útulok02.09.2019 11:10:00
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.9.2019-31.12.2019-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72182151,72182181,72182191 - SSE - DSS02.09.2019 11:09:45
RD č. 1 2019 Mäso a mäsové výrobky pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - ATLANTA Žilina 1992,s.r.o., M.Rázusa 914.08.2019 11:27:20
MEDISALUS,s.r.o. Žilina - sponzorský dar DSS19.06.2019 08:13:02
Mgr. Schwarzová - sponzorský dar DSS17.06.2019 11:21:39
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM 19_061 pre Útulok-Nadácia Pontis03.05.2019 11:17:02
CERTIFIKÁT o poskytovaní služieb - JABLOTRON26.02.2019 10:42:18
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-SSE13.02.2019 13:31:08
Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb a rekapitulácie vyúčtovacích faktúr - SSE12.02.2019 06:36:24
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturované elektrinu-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo Z201851068_Z - SSE08.02.2019 12:43:07
Oznámenie o zmene platieb za opakované dodávky plynu-harmonogram - SPP08.02.2019 10:29:40
DODATOK č. 1 ku KÚPNEJ Zmluve o združenej dodávke elektriny Č. z201851068_z - SSE01.02.2019 10:34:48