Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
00016/2024/CSSHARZmluva o úprave práv a povinnosti v rámci organizácie podujatia Naše mesto č.NM24_10203.06.2024 14:29:21
00015/2024/CSSHARDarovacia zmluva č. 4/2024 uzatvorená v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka03.06.2024 14:26:46
00014/2024/CSSHARDodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO č. : 5/2011 PB21.05.2024 10:26:28
00013/2024/CSSHARDohoda o odoberaní obedov21.05.2024 10:23:47
00012/2024/CSSHARZmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2024 01 4413.05.2024 12:33:38
00011/2024/CSSHARDarovacia zmluva č. 3/2024 uzatvorená v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka29.04.2024 10:23:15
00010/2024/CSSHARDarovacia zmluva č. 2/2024 uzatvorená v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka24.04.2024 08:58:15
00009/2024/CSSHARZmluva o kontrolnej a servisnej činnosti24.04.2024 08:57:29
00008/2024/CSSHARDarovacia zmluva podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov12.03.2024 10:48:28
00007/2024/CSSHARLICENČNÁ ZMLUVA11.03.2024 08:50:13
00006/2024/CSSHAROznámenie o výške platieb za opakované dodávky31.01.2024 14:11:58
00005/2024/CSSHARZmluva o poskytovaní služieb 31.01.2024 13:56:24
00004/2024/CSSHARDohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - P. O. Hviezdoslava 720/56, 010 01 Žilina26.01.2024 11:01:00
00003/2024/CSSHARDohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Republiky 1045/22, 010 01 Žilina26.01.2024 11:00:19
00002/2024/CSSHAROznámenie o cenách platných na obdobie 01.01.2024 do konca 6. regulačného obdobia18.01.2024 13:14:30
00001/2024/CSSHARDodatok č. 5 k zmluve o odbornej a technologickej pomoci o výkon funkcie zodpovednej osoby03.01.2024 10:25:21