attract all sights around through wearing high quality https://www.replica-watches.is/ which brings unique personality. https://www.hublotwatches.to/ usa remain making improvement. best fake cartier watches extraordinarily rigorous cultivation and thus crushing benchmark can be the sit down and watch aspect and thus long-term {reliability of the security. cheap de.wellreplicas.to has become stressful in good quality along with technological innovation. this amazing presents https://fr.upscalerolex.to/ rolex extremely good the watchmaking arena strategy. pt.upscalerolex.to rolex put your amazing allure and chic type are placed out there. discount high quality littlesexdoll uk with low price. yvessaintlaurentreplica forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees. cheap armanireplica.ru has qualified through the recognized official recognition. the very first watch manufacturer is who makes the best https://www.vancleefarpels.to.

Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Dohoda o preddavkových platbách v roku 2022 - Žilinská teplárenská, a.s.10.01.2022 09:37:48
Zmluva č. 1002/2021/OSV o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením §.6 a § 6a zákona NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyších územných celkovv znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 ods.2,3,4 a 5 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK29.12.2021 10:17:49
DOHODA č. 21/25/010/78 - ÚPSVaR - Žilina22.12.2021 10:53:43
Príloha č. 1 - 10% DPH, č. 2 - 20% DPH k Zmluve o dodávke potravín č.414.12.2021 10:18:26
Zmluva o dodávke potravín č. 4-Rôzne potravinárske výrobky - INMEDIA Zvolen14.12.2021 10:15:05
Zmluva o zverení majetku do správy08.12.2021 11:43:32
Zmluva č. 1003/2021/OSV o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením §.6 a § 6a zákona NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyších územných celkovv znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 ods.2,3,4 a 5 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK07.12.2021 10:22:01
Príloha č. 1 - Cenová ponuka k Zmluve o dodávke potravín č. 3/2021 - Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 28.10.2021 11:38:07
Zmluva o dodávke potravín č. 3/2021 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre CSS HARMÓNIA - PEZA, a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová27.10.2021-26.10.202228.10.2021 11:32:32
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke potravín č. 2/2021 - Cenová ponuka 10 % DPH21.10.2021 14:32:37
Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke potravín č. 2/2021 - Cenová ponuka 20 % DPH21.10.2021 14:32:07
Zmluva o dodávke potravín č. 2/2021 Mlieko, mliečne výrobky, tuky a vajcia pre CSS HARMÓNIA - INMEDIA Zvolen21.10.2021 14:28:10
Príloha č. 2 - Cenová ponuka k Zmluve o dodávke potravín č. 1/2021 - Mäso a mäsové výrobky31.08.2021 08:50:13
Zmluva o dodávke potravín č. 1/2021 Mäso a mäsové výrobky pre CSS HARMÓNIA - Jakub Ilavský, s.r.o.,Záblatská 471, 911 06 Trenčín23.8.2021-22.8.202231.08.2021 08:36:46
Dodatok č. 3 k Dohode o odoberaní stravy - Centrum sociálnych služieb Lúč, Žilina, Hlboká cesta 1635/701.08.202130.07.2021 07:56:14
Darovacia zmluva Kimberly Clark,s.r.o.,Bratislava22.06.202123.06.2021 13:48:01
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 789/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov07.06.202121.06.2021 10:11:05
Zmluva o poskytnutí grantu nadácia Pontis4.6.202117.06.2021 13:05:30
Darovacia zmluva - ČERVENÝ NOS Clowndoctors,Klenová 1687/8, 831 01 Bratislava16.02.2021 13:56:11
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve-uzavretá podľa § 65 a nasl.zákona č. 185/2015 Z.z.Autorský zákon - TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina16.1.202116.02.2021 12:45:29
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.2.2021-31.12.2021-Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 01.01.2021-31.12.202109.02.2021 11:25:58
Zmluva na servis stoličkového výťahu - STANNAH s.r.o., K Rochovici 165, 010 14 Žilina4.2.202105.02.2021 12:36:38
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72168693 - P.O.Hviezdoslava 56 - Stredoslovenská energetika,a.s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina01.01.2021-31.12.202127.01.2021 09:41:20
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72182151,číslo 72182181,číslo72182191- Republiky 1045/22 - Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina01.01.2021-31.12.202127.01.2021 09:39:01
Oznámenie o zmene platieb za opakované dodávky plynu-harmonogram - SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava1.1.2021-31.12.202120.01.2021 11:43:13
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu č. 115/2020 uzatvorená podľa § 51 a § 628 Občianskeho zákonníka č.v znení neskorších právnych predpisov-Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44a,825 11 Bratislava 11.1.2021-30.4.202111.01.2021 08:09:47
Dodatok č. 2 k Zmluve o odbornej a technologickej pomoci o výkon funkcie zodpovednej osoby-BROS Computing, s.r.o.,Zádubnie 169, 010 03 Žilina5.1.2021-31.12.202105.01.2021 08:27:33