Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
???dodatok_.pdf???22.12.2015 09:49:22
???doklad.pdf???26.11.2015 11:11:08
???convert_jpg_to_pdf.pdf???20.11.2015 14:50:19
???spp_dodatok_.pdf???11.11.2015 14:54:58
???dodatok_.jpg???11.11.2015 13:04:40
???zmluva_o_dielo_.pdf???10.11.2015 13:13:36
???zmluva_o_prevode_majetku_spor_k.zip???06.11.2015 11:38:08
???pr_loha.pdf???29.10.2015 14:16:15
???zmuva_o_dielo_810_2015_oi057.pdf???29.10.2015 11:39:31
???zmluva_.pdf???29.07.2015 09:23:11
???sojka.pdf???23.07.2015 13:19:20
???gg.pdf???23.07.2015 13:00:04
???odst_penie_od_zmluvy_.pdf???13.07.2015 10:03:59
???pr_loha_.pdf???30.06.2015 08:47:29
???merged_document.pdf???12.06.2015 08:25:40
???technick_prev_dzka_webstr_nky.pdf???17.04.2015 09:23:59
???stredosloven.pdf???31.03.2015 09:41:04
???kolekt_vna_zmluva_harm_nia_rok_2015.pdf???01.02.2015 08:14:49
???dohoda_stredosloven.pdf???20.01.2015 09:42:53