Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorená na základe Rámcovej dohody č.:Z-00046658/2019-Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina1.1.2020-31.12.202030.12.2019 13:52:49
Oznámenie o stanovení ceny na rok 2020 v zmysle Prílohy č. 2 Rámcovej dohody o dodávke plynu zo dňa 12.11.2019 - SPP30.12.2019 12:27:41
Dohoda o preddavkových platbách tepla na rok 202027.12.2019 12:52:09
Darovacia zmluva Kimberly Clark,s.r.o.,Praha27.12.2019 12:34:25
Dohoda č.19/25/010/133 o pomoci v hmotnej núdzi18.12.2019 13:26:53
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) - SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 2612.12.2019 11:30:32
Colonnade -Úrazové poistenie osôb prepravovaných motor.vozidlom DACIA Dokker14.11.2019 12:42:13
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy-sanácia vlhnutia obvodových stien Harmónia - ZpS, DSS a útulok Žilina,pracovisko ul. Hviezdoslavova07.11.2019 13:16:49
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy-Expertízne posúdenie a návrh sanácie striech Harmónia - ZpS, DSS, Ul. Republiky č. 2207.11.2019 13:13:02
Príloha k Zmluve o dodávke potravín č. 4/2019 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky31.10.2019 12:25:49
Zmluva o dodávke potravín č. 4/2019 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - Rudolf Masár - HODMAR, Lúčanská 190/10, 013 11 Lietavská Lúčka31.10.2019 12:25:06
Príloha k Zmluve o dodávke potravín č. 3/2019 Rôzne potravinárske výrobky31.10.2019 11:48:49
Zmluva o dodávke potravín č. 3/2019 Rôzne potravinárske výrobky-múka,cestoviny,strukoviny,cukor,cukrovinky,paštéty,koreniny a pochutiny,kompóty,džemy,marmelády,detská výživa,sterilizovaná zelenina,oleje,vajcia pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen31.10.2019 11:43:31
Mgr. Schwarzová - vecné dary pre DSS25.10.2019 08:56:27
Príloha k Zmluve o dodávke potravín č. 2/2019 - Mlieko, mliečne výrobky a tuky16.10.2019 10:48:04
Zmluva o dodávke potravín č. 2/2019 Mlieko, mliečne výrobky a tuky pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen16.10.2019 10:38:12
Licenčná zmluva k programu SOCEV10.10.2019 13:51:04
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.9.2019-31.12.2019-SSE - DSS05.09.2019 13:38:37
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.9.2019-31.12.2019-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72168693 - SSE - útulok02.09.2019 11:10:00
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.9.2019-31.12.2019-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72182151,72182181,72182191 - SSE - DSS02.09.2019 11:09:45
RD č. 1 2019 Mäso a mäsové výrobky pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - ATLANTA Žilina 1992,s.r.o., M.Rázusa 914.08.2019 11:27:20
MEDISALUS,s.r.o. Žilina - sponzorský dar DSS19.06.2019 08:13:02
Mgr. Schwarzová - sponzorský dar DSS17.06.2019 11:21:39
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM 19_061 pre Útulok-Nadácia Pontis03.05.2019 11:17:02
CERTIFIKÁT o poskytovaní služieb - JABLOTRON26.02.2019 10:42:18
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-SSE13.02.2019 13:31:08
Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb a rekapitulácie vyúčtovacích faktúr - SSE12.02.2019 06:36:24
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturované elektrinu-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo Z201851068_Z - SSE08.02.2019 12:43:07
Oznámenie o zmene platieb za opakované dodávky plynu-harmonogram - SPP08.02.2019 10:29:40
DODATOK č. 1 ku KÚPNEJ Zmluve o združenej dodávke elektriny Č. z201851068_z - SSE01.02.2019 10:34:48