Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Dohoda o preddavkových platbách na rok 202327.12.2022 13:33:24
Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke potravín č. 6/202222.12.2022 11:16:57
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke potravín č. 6/202222.12.2022 11:16:55
Zmluva o dodávke potravín č. 6/202222.12.2022 11:16:44
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 15/202222.12.2022 10:55:22
Darovacia zmluva19.12.2022 10:03:18
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke potravín č.5/202216.12.2022 12:26:27
Zmluva o dodávke potravín č. 5/202216.12.2022 12:26:06
Zmluva o dodávke potravín č. 4/202223.11.2022 11:26:20
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 490/1/2022 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciach v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov08.11.2022 10:57:56
DOHODA č. 22/25/010/7331.10.2022 10:49:44
Dodatok č. 9 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia31.10.2022 10:48:17
Zmluva o dodávke potravín č.3/202225.10.2022 09:16:49
Príloha č. 1 a č. 2 k Zmluve o dodávke potravín č. 2/202219.10.2022 09:46:30
Zmluva o dodávke potravín č. 2/202219.10.2022 09:39:04
Zmluva o dodávke potravín č.1/202226.08.2022 09:00:39
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. MO22_01330.06.2022 14:07:47
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. NM22_13027.06.2022 09:01:11
Zlúčenie teplárenských spoločností v portfóliu MH Manažment, a.s.01.06.2022 07:53:07
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu10.05.2022 13:05:27
DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH V ROKU 202204.05.2022 09:44:46
Informácia o zlúčení spoločností a o zmene údajov04.05.2022 09:28:29
Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 - Návrh Dodatku č. 1 na úpravu cien tovarov k Zmluve o dodávke potravín č. 4/202127.04.2022 11:40:58
Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 - Navrhovaná úprava ceny u vybraných komodít v Zmluve o dodávke potravín č. 4/202127.04.2022 11:40:26
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 - Navrhovaná úprava ceny u vybraných komodít v Zmluve o dodávke potravín č. 4/202127.04.2022 11:39:25
DODATOK č. 1 k Zmluve o dodávke potravín č.4/2021 uzatvorenej podľa ustanovení § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov27.04.2022 11:38:38
Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 - Návrh Dodatku č. 1 na úpravu cien tovarov k Zmluve o dodávke potravín č. 2/202127.04.2022 11:37:27
Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 - Navrhovaná úprava ceny u vybraných komodít v Zmluve o dodávke potravín č. 2/202127.04.2022 11:36:56
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 - Navrhovaná úprava ceny u vybraných komodít v Zmluve o dodávke potravín č. 2/202127.04.2022 11:34:27
DODATOK č. 1 k zmluve o dodávke potravín č.2/2021 uzatvorenej podľa ustanovení § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 27.04.2022 10:14:07
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485644/8180, IBAN SK04 8180 0000 0070 0048 5644 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:43:17
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485652/8180, IBAN SK79 8180 0000 0070 0048 5652 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:41:46
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485687/8180, IBAN SK07 8180 0000 0070 0048 5687 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:40:26
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485716/8180, IBAN SK97 8180 0000 0070 0048 5716 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:38:55
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485724/8180, IBAN SK75 8180 0000 0070 0048 5724 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:36:13
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485740/8180, IBAN SK31 8180 0000 0070 0048 5740 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:31:18
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby zo dňa 21.02.2008 uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka05.04.2022 09:10:29
Dohoda o odoberaní stravy30.03.2022 14:28:47
ZMLUVA o poskytovaní služieb28.03.2022 12:19:18
Dodatok k RÁMCOVEJ DOHODE na dodávku potravín23.03.2022 10:18:31
Kolektívna zmluva 202214.03.2022 09:36:00
Dodatok k RÁMCOVEJ DOHODE na dodávku potravín02.03.2022 11:06:22
Oznámenie o stanovení ceny na rok 2022, 2023 - zaslanie02.03.2022 09:13:54
Oznámenie obchodným partnerom - Enviro ways s.r.o.15.02.2022 12:32:27
Darovacia zmluva s Medisalus, s.r.o.10.02.2022 07:57:56
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu od 1.2.2021 - 31.12.2021 - Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 02.02.2022 13:12:20
DAROVACIA ZMLUVA - Sponzorský dar pre útulok02.02.2022 10:01:23
Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava25.01.2022 12:16:01
Dodatok č.3 k ZMLUVE O ODBORNEJ A TECHNOLOGICKEJ POMOCI o VÝKON FUNKCIE ZODPOVEDNEJ OSOBY17.01.2022 13:11:22
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72168693 - P.O.Hviezdoslava 56 - Stredoslovenská energetika,a.s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina17.01.2022 13:06:09
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72182151,číslo 72182181,číslo72182191- Republiky 1045/22 - Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina17.01.2022 13:04:06