attract all sights around through wearing high quality https://www.replica-watches.is/ which brings unique personality. https://www.hublotwatches.to/ usa remain making improvement. best fake cartier watches extraordinarily rigorous cultivation and thus crushing benchmark can be the sit down and watch aspect and thus long-term {reliability of the security. cheap de.wellreplicas.to has become stressful in good quality along with technological innovation. this amazing presents https://fr.upscalerolex.to/ rolex extremely good the watchmaking arena strategy. pt.upscalerolex.to rolex put your amazing allure and chic type are placed out there. discount high quality littlesexdoll uk with low price. yvessaintlaurentreplica forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees. cheap armanireplica.ru has qualified through the recognized official recognition. the very first watch manufacturer is who makes the best https://www.vancleefarpels.to.

Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. MO22_01330.06.2022 14:07:47
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. NM22_13027.06.2022 09:01:11
Zlúčenie teplárenských spoločností v portfóliu MH Manažment, a.s.01.06.2022 07:53:07
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu10.05.2022 13:05:27
DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH V ROKU 202204.05.2022 09:44:46
Informácia o zlúčení spoločností a o zmene údajov04.05.2022 09:28:29
Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 - Návrh Dodatku č. 1 na úpravu cien tovarov k Zmluve o dodávke potravín č. 4/202127.04.2022 11:40:58
Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 - Navrhovaná úprava ceny u vybraných komodít v Zmluve o dodávke potravín č. 4/202127.04.2022 11:40:26
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 - Navrhovaná úprava ceny u vybraných komodít v Zmluve o dodávke potravín č. 4/202127.04.2022 11:39:25
DODATOK č. 1 k Zmluve o dodávke potravín č.4/2021 uzatvorenej podľa ustanovení § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov27.04.2022 11:38:38
Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 - Návrh Dodatku č. 1 na úpravu cien tovarov k Zmluve o dodávke potravín č. 2/202127.04.2022 11:37:27
Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 - Navrhovaná úprava ceny u vybraných komodít v Zmluve o dodávke potravín č. 2/202127.04.2022 11:36:56
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 - Navrhovaná úprava ceny u vybraných komodít v Zmluve o dodávke potravín č. 2/202127.04.2022 11:34:27
DODATOK č. 1 k zmluve o dodávke potravín č.2/2021 uzatvorenej podľa ustanovení § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 27.04.2022 10:14:07
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485644/8180, IBAN SK04 8180 0000 0070 0048 5644 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:43:17
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485652/8180, IBAN SK79 8180 0000 0070 0048 5652 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:41:46
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485687/8180, IBAN SK07 8180 0000 0070 0048 5687 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:40:26
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485716/8180, IBAN SK97 8180 0000 0070 0048 5716 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:38:55
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485724/8180, IBAN SK75 8180 0000 0070 0048 5724 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:36:13
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000485740/8180, IBAN SK31 8180 0000 0070 0048 5740 uzavretej podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov19.04.2022 13:31:18
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby zo dňa 21.02.2008 uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka05.04.2022 09:10:29
Dohoda o odoberaní stravy30.03.2022 14:28:47
ZMLUVA o poskytovaní služieb28.03.2022 12:19:18
Dodatok k RÁMCOVEJ DOHODE na dodávku potravín23.03.2022 10:18:31
Kolektívna zmluva 202214.03.2022 09:36:00
Dodatok k RÁMCOVEJ DOHODE na dodávku potravín02.03.2022 11:06:22
Oznámenie o stanovení ceny na rok 2022, 2023 - zaslanie02.03.2022 09:13:54
Oznámenie obchodným partnerom - Enviro ways s.r.o.15.02.2022 12:32:27
Darovacia zmluva s Medisalus, s.r.o.10.02.2022 07:57:56
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu od 1.2.2021 - 31.12.2021 - Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 02.02.2022 13:12:20
DAROVACIA ZMLUVA - Sponzorský dar pre útulok02.02.2022 08:04:07
Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava25.01.2022 12:16:01
Dodatok č.3 k ZMLUVE O ODBORNEJ A TECHNOLOGICKEJ POMOCI o VÝKON FUNKCIE ZODPOVEDNEJ OSOBY17.01.2022 13:11:22
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72168693 - P.O.Hviezdoslava 56 - Stredoslovenská energetika,a.s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina17.01.2022 13:06:09
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72182151,číslo 72182181,číslo72182191- Republiky 1045/22 - Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina17.01.2022 13:04:06