Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
???zmluva_o_dielo_harm_nia_kon_truk_n_dokument_ci???28.12.2017 15:33:20
???zmluva_o_dielo_preprava_a_zne_kod_ovanie_odpad???28.12.2017 13:09:12
???darovacia_zmluva_mgr.pdf???19.12.2017 11:17:50
???dohoda_.zip???19.12.2017 11:17:14
???darovacia_zmluva_pharm_s.pdf???18.12.2017 11:53:40
???img_0001.zip???11.12.2017 14:57:40
???pr_loha_.zip???22.11.2017 11:42:19
???dodatok_.zip???15.11.2017 07:59:03
???komplet_rd_.zip???31.10.2017 10:20:51
???skenovan_zmluvy.zip???20.10.2017 08:34:23
???komplet_rd_.docx???16.10.2017 11:02:01
???darovacia_zmluva_lek_re_kole_ko.pdf???09.10.2017 11:42:27
???rd_2_2017_mlieko_mlie_ne_v_robky_tuk.zip???14.09.2017 12:07:10
???stred_zdrav_skola_prax.pdf???08.09.2017 13:19:15
???ramc_dohod_c.pdf???22.08.2017 10:27:51
???priloha_c_1_k_zmluve_c_470177.jpg???22.08.2017 10:02:21
???img_0004.pdf???31.07.2017 10:16:15
???img_0003.pdf???31.07.2017 10:16:06
???dohoda_.pdf???31.07.2017 10:15:37
???zmluva_fin_prisp_opora_c22_2017.pdf???27.06.2017 13:25:17
???zmluva_.pdf???15.06.2017 14:08:43
???dohoda_aktivacna_druha.pdf???06.06.2017 11:48:03
???poistka_vozidla_cislo_700732762.jpg???06.06.2017 10:42:11
???poistka_vozidla_cislo_700732330.jpg???06.06.2017 10:38:17
???poistka_vozidla_cislo_700732331.jpg???06.06.2017 10:35:09
???zmluva_pontis.pdf???05.06.2017 10:31:58
???sma_iaca_panvica_zmluva_.pdf???31.05.2017 14:08:04
???milan_hudak.jpg???05.05.2017 14:36:29
???karol_uhlarik.jpg???05.05.2017 14:36:21
???oprava_kupelne_na_prizemi.pdf???02.05.2017 14:34:30
???zhodnotenie_a_zneskodnenie_odpadov.pdf???10.04.2017 13:15:29
???convert_jpg_to_pdf.pdf???10.04.2017 12:34:13
???profesion.pdf???10.03.2017 08:20:05
???_istiace_dezinfek_n_a_hygienick_prostriedky.pd???09.03.2017 11:07:23
???dohoda_c_2_52a_2017nppzvaotp_2_aktivacna_cinno???28.02.2017 15:16:09
???automobil_kupa_zmluva_.pdf???27.02.2017 12:48:49
???erpos.pdf???17.02.2017 12:43:05
???dohoda_o_preddavkovych_platbach.pdf???16.02.2017 13:54:16
???sse001.jpg???16.02.2017 12:59:07
???r.pdf???03.02.2017 09:58:34
???dodatok_k_smernici_o_stravovani_platnost_od_1.???03.02.2017 09:57:26
???z_sady_tvorby.pdf???03.02.2017 09:55:30
???kolekt_vna_zmluva_2017.pdf???03.02.2017 09:51:52
???nadacia_eset_fin_prispevok.pdf???04.01.2017 13:13:27