Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 306/2020 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov31.1.202103.07.2020 07:29:13
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-ČOM 7216869-útulok31.01.2020 13:25:50
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-ČOM 7218219-DSS31.01.2020 13:06:20
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-ČOM 7218218-DSS31.01.2020 13:06:02
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-ČOM 7218215-DSS31.01.2020 13:05:44
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.2.2020-31.12.2020-Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina - DSS27.01.2020-27.01.202128.01.2020 12:59:04
Licenčná zmluva na použitie diela - softwareTENDERnet spôsobom zadávania zákaziek - TENDERnet s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina27.01.2020-27.01.202128.01.2020 09:52:11
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbornej a technologickej pomoci o výkon funkcie zodpovednej osobydo 31.12.202021.01.2020 13:01:22
Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky - zemný plyn SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava01.01.2020-31.12.202020.01.2020 12:44:44