Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Príloha k Zmluve o dodávke potravín č. 2/2019 - Mlieko, mliečne výrobky a tuky16.10.2019 10:48:04
Zmluva o dodávke potravín č. 2/2019 Mlieko, mliečne výrobky a tuky pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen16.10.2019 10:47:13
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.9.2019-31.12.2019-SSE - DSS05.09.2019 13:38:37
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.9.2019-31.12.2019-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72168693 - SSE - útulok02.09.2019 11:10:00
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.9.2019-31.12.2019-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72182151,72182181,72182191 - SSE - DSS02.09.2019 11:09:45
RD č. 1 2019 Mäso a mäsové výrobky pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - ATLANTA Žilina 1992,s.r.o., M.Rázusa 914.08.2019 11:27:20
MEDISALUS,s.r.o. Žilina - sponzorský dar DSS19.06.2019 08:13:02
Mgr. Schwarzová - sponzorský dar DSS17.06.2019 11:21:39
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM 19_061 pre Útulok-Nadácia Pontis03.05.2019 11:17:02
CERTIFIKÁT o poskytovaní služieb - JABLOTRON26.02.2019 10:42:18
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-SSE13.02.2019 13:31:08
Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb a rekapitulácie vyúčtovacích faktúr - SSE12.02.2019 06:36:24
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturované elektrinu-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo Z201851068_Z - SSE08.02.2019 12:43:07
Oznámenie o zmene platieb za opakované dodávky plynu-harmonogram - SPP08.02.2019 10:29:40
DODATOK č. 1 ku KÚPNEJ Zmluve o združenej dodávke elektriny Č. z201851068_z - SSE01.02.2019 10:34:48