Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Faktúry ÚTULOK 201908.08.2019 07:25:55
Faktúry DSS 2019 06.08.2019 09:15:29