Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Faktúry DSS 2019 30.10.2019 12:54:55
Faktúry ÚTULOK 201928.10.2019 10:36:54