Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Faktúry DSS 2019 20.06.2019 13:27:41
Faktúry ÚTULOK 201928.05.2019 14:44:58