Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Faktúry DSS 2019 03.04.2019 10:25:32
Faktúry ÚTULOK 201919.03.2019 08:32:30