Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Faktúry DSS 2019 17.01.2020 10:28:53
Faktúry ÚTULOK 201910.01.2020 08:58:25