Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Faktúry DSS 2019 10.02.2020 07:39:53
Faktúry ÚTULOK 201930.01.2020 14:08:32