Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Faktúry ÚTULOK 202026.05.2020 10:49:31
Faktúry DSS 202015.05.2020 08:38:47