Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Faktúry - DSS 201812.02.2019 07:14:10
Faktúry - Útulok 201814.01.2019 09:59:27