Galéria / CSS HARMÓNIA - prevádzka P. O. Hviezdoslava 720/56, Žilina (Ú,ZPB,DnPC) / Aktivity-2022 / septembrove-aktivity