Podporené projekty v roku 2017
Projekty podporené na prevádzke:
Harmónia – ZpS, DSS, Ul. Republiky 22, Žilina

Schválené: Nadácia SPP v grantovom programe Opora: Individuálny plán pre Eriku

Schválená suma: 1450,00 Eur

Hlavným cieľom bolo aktivizovať klientku pani Eriku s ochorením -  sklerózou multiplex . Zakúpením elektrického invalidného vozíka môže tráviť svoj voľný čas mimo zariadenia – samostatne sa dostane na výlet do mesta, parku ale aj na návštevu príbuzných. Po spoločnej dohode a v prípade záujmu je možné elektrický invalidný vozík zapožičať aj iným klientom zariadenia.

Schválené: Dotácia z MPSVaR SR – Dotácia na rozvoj sociálnych služieb

Schválená suma: 6380,80 Eur

V rámci kvality poskytovaných sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnej služby sme zakúpili na izby 5 ks polohovateľné postele, 10 ks skríň, 10 ks nočných stolíkov.

Pekné prostredie izby s funkčným nábytkom vytvára príjemné prostredie na život a zvyšuje kvalitu života seniorov.

Schválené: Vecné dary pre prijímateľov sociálnej služby

Projekt Vianočný zázrak, ktorého cieľom je vianočné obdarúvanie osamelých/opustených seniorov v zariadeniach sociálnych služieb.  Cieľovou skupinou teda nie sú seniori, o ktorých rodina prejavuje záujem a navštevuje ich (a teda s najväčšou pravdepodobnosťou budú obdarovaní), ale seniori, ktorým nemá kto darovať vianočný darček. Myšlienkou je sprostredkovanie radosti a darčekov počas Vianoc je smerovaná aj pre starších ľudí, ktorí sú častokrát opustení a Vianoce nie sú pre nich časom radosti.

 

Projekty podporené na prevádzke:
Harmónia – útulok, Hviezdoslavova 56, Žilina

Schválené: Nadácia Pontis: Kvety skrášlia náš útulok

Schválená suma : 100,00 Eur

Cieľom projektu bolo skrášliť budovu nášho zariadenia s pomocou dobrovoľníkov a klientov zariadenia. Aktivita  pomohla klientom pri rozvoji pracovných zručností, naučili sa zodpovednosti pri pravidelnej starostlivosti o kvety.

 

Projekty žiadané cez OZ Žilinský Štart

Schválené projekty: Nadácia SPP v grantovom programe Opora:  Individuálny rozvojový plán pre Jána N.

Schválená suma: 350,00 Eur

Hlavný cieľom bolo aktivizovať klienta, rozvíjať zručnosti, schopnosti, kreativitu. Nadobudnúť v ňom pocit užitočnosti, potrebnosti pre komunitu  a spoločnosť v ktorej žije. Ciele  stanovené v projekte boli splnené. Klient získal zručnosti pri práci s fotoaparátom, s PC, pri  maľovaní na plátno.

 

Nadácia Orange v programe Darujte Vianoce: Vianoce pre ľudí bez domova

Schválená suma: 325,00 Eur

Cieľom projektu bolo pripraviť pre ľudí bez domova štedrú večeru. Za pomoci zamestnancov sa nakúpili potraviny. Spoločne  pripravili večeru. Klienti strávili  príjemné chvíle v kruhu ľudí s rovnakým osudom.

Podporené projekty v roku 2016:
Projekty podporené cez OZ Žilinský Štart

Nadácia JT:
Názov projektu:  Terapeutické pomôcky pre OZ  Žilinský Štart

Schválená suma :  900,00 Eur

Od roku v 2010 máme v útulku zriadenú tvorivú dielňu, kde vyrábame parafínové sviečky. Nadácia JT nás podporila finančnými prostriedkami určenými na  materiál pre výrobu parafínových sviečok, aby sme aj naďalej mohli pokračovať vo výrobe sviečok.

Nadačný fond Slovak Telekom:
Názov projektu:  Arteterapia pre ľudí bez domova

Schválená suma: 500,00 Eur

Nadačný fond Slovak Telekomu nás finančne podporil na materiál na výrobu sviečok, ktorý  neustále potrebujeme k terapeutickej činnosti.  Pre pracovníkov útulku je veľmi dôležité udržať v chode tvorivú dielňu a rozvíjať pracovné návyky  klientov vo vyššom počte. Do činnosti zapracujeme inovatívnu výrobu sviečok z včelieho vosku.

Nadácia Orange: Názov projektu: Vianočné sviatky  pre ľudí bez domova

Schválená suma: 250,00 Eur

Z projektu nadácie Orange nám boli schválené financie na vianočnú večeru pre ľudí bez domova. Naším cieľom je pripraviť večeru, vianočné posedenie s programom dňa. Klienti sa stávajú  neodmysliteľnou súčasťou vianočných príprav, čo im nesmierne pomáha v budovaní ich vnímania vlastnej hodnoty pre túto spoločnosť.

 

Dotácia podporená cez zariadenie – Harmónia – útulok, Hviezdoslavova 56, Žilina

Dotácia z MPSVaR SR – Dotácia na rozvoj sociálnych služieb
Schválená suma: 5883,00 Eur

Cieľom projektu bola výmena nábytku v priestoroch zariadenia útulku.

Pôvodný nábytok slúžil prijímateľom sociálnej služby – ľudom bez domova od vzniku zariadenia. Nábytok bol v zlom technickom stave a nevyhovoval štandardným hygienickým kritériám. Cieľom výmeny nábytku bolo zakúpenie 24 ks postelí a matracov, 24 ks nočných stolíkov, 5 ks stolov, 24 ks stoličiek a 16 ks skríň. Klienti dostali možnosť žiť v čistom a dôstojnom prostredí.

V zmodernizovaných priestoroch útulku sa skvalitnili poskytované sociálne služby.

                                                                             

Projekty podporené cez zariadenie -  Harmónia – ZpS, DSS, Ul. Republiky 22, Žilina

Názov projektu: „Strom prianí“  v spolupráce s obchodným centrom ZOC MAX
Vecné dary pre 61 klientov – seniorov zariadenia

4.12.2016 sa naši klienti zúčastnili vystúpenia v obchodnom centre ZOC MAX Žilina pri príležitosti charitatívneho podujatia "Strom prianí", kde naši klienti spestrili podujatie svojím milým vystúpením. "Strom prianí"  obsahuje posolstvo, že na Vianoce môžeme splniť vianočné prianie nielen svojim blízkym, ale aj ľuďom, ktorí so svojimi blízkymi nemôžu byť. Naši klienti na tento "Strom prianí"  vyrobili originálne vianočné gule, ktoré sa povešali na vianočný stromček v ZOC-MAX Žilina. Darca, ktorý   splnil  prianie – zakúpil darček našemu seniorovi si na pamiatku  domov zobral  vianočnú guľu zo stromčeka. Na stromčeku bolo presne 61 vianočných gulí. 61 vianočných prianí pre babičky a deduškov. 61 maličkostí a darčekov, ktoré seniorom spravili  krajšie VIANOCE.

Nadačný fond Slovak Telekom:
Názov projektu:  Harmónia – pocit bezpečia pre seniorov

Schválená suma: 580,89 Eur

Nadačný fond Slovak Telekomu nás finančne podporil na kúpu pomôcok určených na bazálnu stimuláciu. Ide o rôzne terapeutické vankúše a valce, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Využívajú sa na všetky možnosti polohovania ťažko zdravotne postihnutých ľudí. Cieľom bazálnej stimulácie je zlepšiť kvalitu života ťažko postihnutým ľuďom, podporiť vnímanie hraníc tela a súčasne podporiť ich komunukáciu s okolím.

Nadácia ESET :

Názov projektu:  Pomôcky na prevenciu dekubitov a bazálnu stimuláciu pre klientov Harmónia

Schválená suma: 485,00 Eur

Nadácia ESET nás podporila finančnými prostriedkami určenými na zakúpenie pomôcok pre polohovanie klientov slúžiacich ako  prevencia dekubitov. Zdravotnícke pomôcky sú tiež určené na zabránenie skĺznutiu klienta z invalidného vozíka. Zároveň ich budeme využívať na bazálnu stimuláciu ťažko zdravotne postihnutých klientov.