Galéria / CSS HARMÓNIA - prevádzka P. O. Hviezdoslava 720/56, Žilina (Ú,ZPB,DnPC) / aktivity-utulku-v-roku-2016